miércoles, 11 de diciembre de 2013

Curso de formación a Mulleres

Novo curso de formación a mulleres para mellorar a hora de buscar emprego

O CPEIG en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade, vai impartir uns cursos formativos a mulleres para mellorar as súas capacidades tecnolóxicas. Entre outros, os contidos versarán sobre actuacións de asesoramento, formación e apoio ás mulleres potencialmente emprendedoras para axudalas na posta en marcha e modernización das súas empresas e na busca de emprego, cara a fomentar a súa adaptabilidade e competitividade no mercado actual.

FORMACIÓN E ASESORAMENTO EN:

  • Iniciación a internet e Redes Sociais.
  • Novas tecnoloxías e emprendemento.
  • Novas tecnoloxías e busqueda de emprego.
  • Redes e trasposicións de experiencias.

A duración proposta dos cursos será de 20 horas, cun máximo de 20 alumnas en cada edición.

Data: 16 ó 20 de Decembro
Horario: 17:00 - 21:00 H
Lugar: Aula CeMIT Barreiros
Máis información: 639 87 66 71