viernes, 29 de noviembre de 2013

APOIO NA PROCURA DE EMPREGO

VOLUNTARIADO DIXITAL: 

Xornada “ Novos perfís profesionais na era dixital”

PROGRAMA:


Data:
5 de decembro de 2013 (XOVES)
Lugar:
Salón 103 do Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, CIDADE DA CULTURA. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia Amtega, Santiago de Compostela.
OBXECTIVOS
Dado que os contidos dixitais xerarán ata 305.000 novos empregos  nos vindeiros cinco anos, a través desta xornada preténdese:
1) Mostrar aos asistentes participantes no encontro, como grazas ao avance da Economía Dixital, existen moit@s xóvenes que están  a ocupar postos de traballo que se demandan dende fai pouco tempo nas empresas e outros que serán de nova creación.
2) Mostrar persoas xóvenes galegas,  que grazas a súa paixón polo  mundo das redes, internet e as novas tecnoloxías, son exemplos de emprendemento e coñecemento e traballan no que máis lles apaixona, o mundo dixital.
DIRIXIDO A
Voluntarios Dixitais, Entidades de Acción Social, moz@s, desempregados, orientadores laborais e calquera persoa con talento entusiasta de Internet e o 2.0
ESTRUTURA DA XORNADA
9:30 
Conferencia “NOVOS PERFÍS PROFESIONAIS NA ERA DIXITAL”
11:00
Descanso
11:30
“MARKETING E COMUNICACIÓN DIXITAL”: 3 exemplos galegos 
12:30
“PROGRAMACIÓN”: 3 exemplos galegos 
13:30
“DESEÑO VIRTUAL, ARTE E CREATIVIDADE”: 3 exemplos galegos 
14:30
Fin da sesión